Monthly Additions Caregivers Placed on the Wisconsin Caregiver Misconduct Registry

Key for findings type: "A" represents abuse, "N" represents neglect, and "M" represents misappropriation. CG (Caregiver) Type = NA (Nurse Aide) OR CGE (Other Non-credentialed Caregiver).

April 1 - 30, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Herlache Kayla 07/20/1992 CGE 04/15/2016 M
Strohbusch Melissa 01/01/1984 CGE 04/15/2016 M
Kielbasa Megan 06/24/1987 NA 04/15/2016 A
Lyons Tammy A 12/03/1989 NA 04/18/2016 N
Archambeault Jade Marie 02/24/1997 CGE 04/18/2016 M
Kohler Marki L 10/19/1994 NA 04/18/2016 M
Johnson Kayla B 12/15/1990 NA 04/18/2016 N
Sischo Peter 11/20/1978 CGE 04/18/2016 A
Nwafor Lisa 02/28/1978 NA 04/18/2016 M
Nwafor Lisa 02/28/1978 NA 04/18/2016 M
Bowker Ailien 01/24/1992 NA 04/29/2016 N
Tappa Amber Jean 02/09/1981 CGE 04/29/2016 M
McIntyre Cheryl J 06/25/1967 NA 04/29/2016 A
Nelson Lillie 03/27/1972 CGE 04/29/2016 N

March 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Moore Virginia 09/04/1955 CGE 03/25/2016 N
Munson Kim Louise 10/24/1956 CGE 03/25/2016 M
Jascheck Karie 04/15/1976 CGE 03/25/2016 N
Schalk Amber 03/22/1987 CGE 03/28/2016 A
Borger Jessica 01/04/1986 CGE 03/30/2016 N
Schwanz Michaella 07/14/1987 CGE 03/23/2016 A
Kruger Heather 11/03/1978 CGE 03/14/2016 N
Howard Johanna 07/22/1980 NA 03/14/2016 N
Archard Heather Elena 07/23/1969 NA 03/14/2016 M
Schulz Betsy 02/02/1984 NA 03/14/2016 M
Reindl Rebecca 11/01/1991 NA 03/14/2016 M
Luebke Nikita 05/29/1986 NA 03/25/2016 M
Cottrell Lacie J. 12/31/1985 NA 03/25/2016 M
Cottrell Lacie J. 12/31/1985 NA 03/25/2016 M
Stadler Doreen 01/14/1952 NA 03/25/2016 A
Caldwell (Gillespie) Stacy E. 10/13/1968 NA 03/28/2016 N

February 1 - 29, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Gregersen Jenna 10/04/1981 CGE 02/11/2016 M
Tucker Tiffany 08/13/1984 NA 02/11/2016 N
Rahman Jana 09/04/1991 CGE 02/11/2016 M

January 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Craig Lindsay Lae 08/31/1982 CGE 01/20/2016 M
Kidd Tamara 06/25/1978 CGE 01/20/2016 M
Taylor Jamie 07/26/1979 NA 01/20/2016 A
Vanpay Levi Scott 09/05/1992 CGE 01/20/2016 M
Huss Linda M. 07/06/1990 NA 01/19/2016 A

December 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Linville Robin 09/12/1970 CGE 12/09/2015 N
Adenuga Michael 05/19/1993 CGE 12/09/2015 A
Goepfert Lisa 06/05/1965 NA 12/09/2015 M
Hebert Crystal L. 01/02/1970 NA 12/09/2015 M
Hibbler Jameese D. 06/11/1989 NA 12/09/2015 N
Terpstra Ashleigh 12/06/1995 CGE 12/18/2015 N
Knutson Sandi 05/16/1944 NA 12/18/2015 N
Johnson Jo 03/23/1995 NA 12/22/2015 M
Duewell Nichole M. 12/22/1980 CGE 12/21/2015 M
Stankemuth Patricia 06/01/1952 NA 12/21/2015 N
Scott Nikki 09/26/1990 CGE 12/21/2015 M
Howell Twana Janice 02/05/1978 CGE 12/21/2015 N
Albers Cory L. 07/13/1977 CGE 12/22/2015 A
Valencia Raquel 09/03/1960 CGE 12/22/2015 A
Tegge Jason 09/09/1982 CGE 12/22/2015 A
Fletcher-Davis Zatocree 01/03/1967 CGE 12/22/2015 M

November 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Stelling Ann 02/22/1976 NA 11/04/2015 M
Davis Ryan 01/03/1986 CGE 11/06/2015 A
Strupp Leah A. 11/02/1989 CGE 11/06/2015 M
Alston Norman 01/26/1958 CGE 11/06/2015 M
Adams Marvia 12/18/1971 CGE 11/06/2015 N
Wallace Laquashia 12/23/1993 CGE 11/06/2015 A
Johnson Marisha 07/01/1985 CGE 11/06/2015 N
Vanderhoef Matthew S. 09/16/1992 CGE 11/06/2015 A
Miller Jordan 03/14/1994 CGE 11/18/2015 A
Dutcher Joleen 01/06/1976 CGE 11/20/2015 A
Duarte Austen 03/30/1994 CGE 11/20/2015 A
Walkush Laci J. 06/28/1990 CGE 11/20/2015 M
James Jasmin S. 06/17/1993 NA 11/20/2015 A
Bastian Brittany 02/07/1989 NA 11/20/2015 N
Smith Sharontay 11/08/1985 NA 11/20/2015 M
Price Johnette 12/31/1991 CGE 11/20/2015 N
Bartle Michelle L. 03/11/1980 NA 11/20/2015 M

October 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Shaleen Sarah 02/21/1995 NA 10/19/2015 M
Talford Alexandra N. 03/09/1989 CGE 10/19/2015 M
Taylor Sherri 09/20/1985 NA 10/19/2015 N
Johnson Raymond 01/01/1993 CGE 10/19/2015 M
Duffy Maryrose 04/17/1977 NA 10/19/2015 A
Okaly Morris 01/07/1963 CGE 10/26/2015 M
Ronozka Heather 07/11/1976 CGE 10/26/2015 M
Alsteen-Greenwood Kristie M. 09/16/1978 NA 10/26/2015 A
Bonslater Shakila R. 05/15/1991 NA 10/26/2015 N

September 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Clemons Starlisha 09/09/1983 NA 09/17/2015 M
Roque Mario M. 08/02/1990 CGE 09/17/2015 A
Walters Monica A. 11/27/1989 NA 09/17/2015 A
Young Michelle L. 10/11/1981 NA 09/17/2015 M
Bryant Josh L. 08/19/1983 CGE 09/18/2015 N
Wallace-Williams Tamara L. 10/03/1981 NA 09/18/2015 M
Wallace-Williams Tamara L. 10/03/1981 NA 09/19/2015 M
Clark Holly L. 06/08/1991 NA 09/21/2015 N
Pevehouse Christopher A. 09/15/1984 CGE 09/21/2015 A
Jariwala Nadira S. 02/02/1969 NA 09/25/2015 N
Jariwala Nadira S. 02/02/1969 NA 09/25/2015 N
Krause Bryanna 06/27/1994 NA 09/25/2015 A
Lameer Brandy 03/24/1980 CGE 09/25/2015 M

August 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Goers Jessica 11/29/1990 CGE 08/12/2015 N
Kaiser Jena M. 11/25/1989 NA 08/12/2015 N
Clancy Patricia A. 10/15/1974 NA 08/12/2015 M
Pick Kiley 12/02/1982 NA 08/13/2015 M
Lamb Joseph K. 03/21/1994 NA 08/14/2015 M
Van Ert Debbie 10/03/1964 CGE 08/14/2015 M
Dobbs Silas 11/14/1982 CGE 08/14/2015 A
Gering Jordan 01/31/1992 CGE 04/18/2015 M
Block Abby 07/20/1989 CGE 08/14/2015 M
Strong Rochelle 02/18/1988 CGE 08/14/2015 M
McCroy Kina V. 01/29/1978 NA 08/10/2015 A
Driscoll-McKusik Corrine Kelly 03/24/1972 CGE 08/21/2015 N
Couch Cami 09/13/1986 CGE 08/24/2015 N
Dent Kimberly 06/08/1985 NA 08/22/2015 M
Dent Kimberly 06/08/1985 NA 08/21/2015 M
Najda Natasha Marie 12/23/1985 NA 08/21/2015 M
Graunke Carrie K. 07/29/1977 NA 08/21/2015 N
Heideman Sonia 10/09/1972 CGE 08/24/2015 M

July 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Schabow Kimberly 04/27/1989 NA 07/01/2015 M
Beranek Rebecca 06/22/1976 CGE 07/02/2015 M
Asher Hawke 12/01/1992 CGE 07/02/2015 N
Alby Kristin 11/17/1953 CGE 07/02/2015 N
Shafer Mercadie 08/09/1994 CGE 07/02/2015 N
Abbott Lorri 10/18/1959 NA 07/02/2015 N
Moenke Amanda Dawn 09/27/1991 NA 07/03/2015 M
Decker Danyelle 04/18/1985 CGE 07/15/2015 M
Coppernoll Jeanette 09/22/1992 CGE 07/15/2015 N
Stevens Alisha R. 04/14/1990 NA 07/15/2015 M
Hart Stefen 08/13/1977 CGE 07/15/2015 M
Travis Latanga N. 06/20/1988 CGE 07/27/2015 M

June 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Schneider Dawn 07/13/1965 CGE 06/05/2015 M
Myers Kelly Kay 05/26/1967 NA 06/05/2015 M
Elsen Rebekah Leigh 01/01/1991 CGE 06/05/2015 A
Hanson Heather 05/30/1988 CGE 06/05/2015 M
Hohler Leah J 04/06/1989 CGE 06/05/2015 M
Krahn Steven D 10/23/1978 CGE 06/03/2015 M
Marohl Bernice Carol 02/27/1944 NA 06/03/2015 A
Meyers Allexys 12/05/1990 NA 06/05/2015 A
Frostman Nichole 07/25/1979 CGE 06/12/2015 N
Tyra Tony A 06/08/1989 NA 06/22/2015 M
Mack James 02/19/1986 CGE 06/22/2015 A
Cutsforth Rebecca 05/17/1982 CGE 06/22/2015 M
Ducat Sara 04/17/1988 NA 06/22/2015 M
Bundren Stephen P 05/10/1970 NA 06/22/2015 A
Komp Jennifer 05/22/1979 CGE 06/22/2015 M
Alba Erin 06/19/1982 NA 06/22/2015 M
Wikstrom Jennifer 06/29/1982 CGE 06/22/2015 M
Oler Cody 01/28/1984 CGE 06/22/2015 A
Wirkuty Grace 01/02/1998 NA 06/22/2015 M

May 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Mendez Mona Rae 09/18/1967 NA 05/08/2015 N
Anderson Rochea L. 04/28/1987 CGE 05/08/2015 M
Wegner Jeffrey 04/14/1960 NA 05/08/2015 M

April 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Mertens Stacy 02/20/1974 CGE 04/17/2015 M
Fulton Emily 07/10/1990 CGE 04/30/2015 N
Anderson Wendy 09/26/1977 NA 04/30/2015 M
Zittlow Stephanie L 01/28/1982 NA 04/30/2015 M
Maitland Jennifer E 06/20/1979 NA 04/30/2015 M

March 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Heinrich Amber 11/16/1964 CGE 03/09/2015 M
Smith Katie L. 12/05/1989 CGE 03/09/2015 M
Szperek Adrienne 10/31/1988 NA 03/09/2015 M
Vincent Ronald 07/13/1986 CGE 03/09/2015 M
Wood Katie 08/01/1990 CGE 03/09/2015 A
Prochaska Jessie 08/17/1981 NA 03/09/2015 M
Insteness Erin 12/05/1971 CGE 03/31/2015 M
Turner Melissa 09/18/1989 CGE 03/31/2015 N
Rhode Kenneth 09/15/1971 CGE 03/04/2015 A
Rogers Idalia 09/13/1982 CGE 03/13/2015 A
Roberts Lindsay 02/01/1983 CGE 03/19/2015 M
Noreik Margie 04/09/1987 NA 03/19/2015 M
Garrison Theodore 06/08/1944 CGE 03/20/2015 M
Garrison Jacquelin 11/07/1946 CGE 03/20/2015 M
Neal Rickeya 04/15/1992 CGE 03/24/2015 N
Kelly Sonia 12/30/1966 NA 03/31/2015 M
Last Revised: May 5, 2016