Caregivers Recently Placed on the Wisconsin Caregiver Misconduct Registry

Names placed on the Registry September 1, 2016 through August 1 - 31, 2017

Columns Key:
CG (Caregiver) Type: "NA" represents Nurse Aide, or "CGE" represents Other Non-credentialed Caregiver.
Findings Type: "A" represents abuse, "N" represents neglect, and "M" represents misappropriation.

Sort the list by selecting any of the column headings.

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Shaw Stacie L 02/08/1983 NA 09/19/2017 N
Radomski Heather M 09/07/1980 NA 09/12/2017 M
Parker Eukirah 12/24/1994 CGE 09/12/2017 M
Leisher Victoria M 12/14/1969 NA 09/05/2017 A
Deleon Alex 06/09/1993 CGE 09/05/2017 A
Garrett Tanisha L 01/07/1986 CGE 08/31/2017 N
Knutson-Shawley Karmen K 05/08/1982 CGE 08/29/2017 N
Alcala Angela 07/18/1982 NA 08/29/2017 M
Warichak Beth 04/30/1979 NA 08/28/2017 N
Riley Latanya 01/23/1994 CGE 08/21/2017 A
Timm Amanda J 03/25/1992 CGE 08/16/2017 M
Heimbach Susan 07/02/1957 CGE 08/16/2017 M
Ogden Christine 04/09/1986 CGE 08/14/2017 N
Baker Ashley 12/30/1994 CGE 08/14/2017 M
Springston Nicole L 10/29/1991 NA 08/11/2017 N
Stoeckel Janelle L 03/18/1984 NA 08/08/2017 A
Poeschel Christina S 03/06/1965 CGE 07/06/2017 M
Roehl Amber L 12/16/1992 NA 07/07/2017 M
Farsee Pamela C 03/18/1967 NA 07/07/2017 N
Wooden Sylvia 04/07/1964 NA 07/13/2017 A
Hines Laraia 02/11/1966 CGE 07/21/2017 A
Island Tamara A 07/14/1982 CGE 07/27/2017 M
Brennan Dana M 12/29/1979 NA 06/15/2017 M
Brown Diandra 07/13/1990 NA 06/21/2017 N
White Natasha A 02/10/1983 CGE 05/02/2017 M
Mitchell Gabrielle D 09/17/1981 CGE 05/09/2017 N
Island Tamara A 07/14/1982 CGE 05/09/2017 M
Stahmann Rhoda J 08/16/1985 NA 05/11/2017 M
Weston Karie J 01/23/1990 NA 05/15/2017 M
Marshall Lexus 08/29/1984 CGE 05/15/2017 A
Bean Talia 04/02/1986 CGE 04/06/2017 N
Johnson Lillian 11/27/1957 CGE 04/06/2017 N
Lewis Lashawn 08/03/1984 CGE 04/10/2017 N
Defere Sarah A 07/31/1975 NA 04/12/2017 M
Dillard Diana 02/04/1995 CGE 04/14/2017 N
Naber Yolanda 12/27/1986 NA 04/19/2017 M
Smith Jennifer 11/08/1973 NA 03/01/2017 M
Gendron Tamara 01/22/1988 NA 03/04/2017 M
Koons Victoria L 03/02/1995 NA 03/08/2017 N
Wallace Williams Tamara L 10/03/1981 NA 03/09/2017 M
Kane Sullivan 05/11/1996 CGE 03/09/2017 M
Wohlfeil Angel Kaylin 06/03/1994 NA 03/12/2017 A
Harris Lexie M 01/18/1995 NA 03/18/2017 N
Phelps Brenda 01/29/1984 CGE 03/18/2017 M
Barrette Jacqueline S 03/30/1961 NA 03/19/2017 M
Jimenez Nadia A 01/31/1994 NA 02/01/2017 N
Klumpner Christine S 08/14/1969 CGE 02/01/2017 N
Crittle Chimere 02/02/1999 CGE 02/01/2017 N
Taylor Glenn 11/27/1959 NA 02/01/2017 A
Chambley Wardell 07/14/1963 CGE 02/01/2017 M
Prostek Heather M 05/19/1988 NA 02/06/2017 M
Boushele Heather 07/10/1979 CGE 02/06/2017 M
Borchers Kelsey K 07/21/1993 NA 02/08/2017 A
Kalbus Cory L 10/27/1992 NA 02/16/2017 M
Loughry Jennifer L 10/19/1990 CGE 02/16/2017 M
Simmons Jr Amos A 08/17/1957 NA 02/24/2017 A
Green Johnathon 06/12/1993 CGE 02/28/2017 M
Berry Ashley C 04/26/1988 NA 02/28/2017 M
Holliman Tanya S 05/04/1971 CGE 02/28/2017 M
Gordon Angelique 07/18/1970 NA 01/09/2017 M
Riedlinger Grace N 05/26/1994 NA 01/11/2017 A
Albarran Amber N 08/12/1994 NA 01/11/2017 N
Schumann Danielle 10/14/1984 NA 01/11/2017 N
Frase Alison 11/17/1991 NA 01/11/2017 M
Eick Angela 12/01/1982 CGE 01/10/2017 A
Wright Ashley 09/03/1984 CGE 01/11/2017 A
Moldenhauer Larissa 01/12/1990 CGE 01/19/2017 M
Nielson Casady Jo 01/05/1983 CGE 01/20/2017 M
Radtke Allyssa 01/12/1996 CGE 01/20/2017 A
Maskrey Brandon 11/20/1991 CGE 01/20/2017 A
Biami Keely 11/09/1994 CGE 01/20/2017 N
Harrington (Folz) Danielle Lynn 04/06/1982 NA 01/24/2017 M
Watkins Yvonne Denise 09/27/1971 CGE 01/12/2017 M
Ohms Carissa 11/10/1991 CGE 01/10/2017 A
Robins Candyce R 03/05/1994 CGE 12/01/2016 A
Swift Tiwandi L 04/24/1979 NA 12/01/2016 N
Kitchen Amanda 03/02/1984 NA 12/01/2016 N
Bryant Nicole L 10/29/1973 NA 12/04/2016 A
Herrera Cathleen A 10/02/1980 CGE 12/04/2016 M
Warichak Beth A 04/30/1979 NA 12/14/2016 N
Stoll Betsy L 03/08/1978 NA 12/21/2016 M
Adams Latrise M 01/26/1978 NA 12/15/2016 N
Jackson Tamika 09/20/1987 CGE 12/15/2016 N
Lambert Justin J 01/17/1978 CGE 12/14/2016 N
Merriweather Deandre 10/17/1995 CGE 12/14/2016 M
Sanford Davion 12/05/1996 CGE 12/14/2016 M
Smith Sierra N 12/11/1988 NA 12/14/2016 M
Merriweather Deandre 10/17/1995 CGE 11/18/2016 M
Smith Sierra N 12/11/1988 NA 11/18/2016 M
Lambert Justin T 01/17/1978 CGE 11/18/2016 N
Sanford Davion 12/05/1996 CGE 11/18/2016 M
Adams Latrise M 01/26/1978 NA 11/19/2016 N
Jackson Tamika M 09/20/1987 CGE 11/19/2016 N
Pichette Mary L 08/25/1967 NA 10/05/2016 M
Roberts Janell K 08/17/1984 NA 10/05/2016 N
Newcomb Tammy 08/09/1976 CGE 10/05/2016 A
Roethke Charles 02/07/1987 NA 10/05/2016 A
Love Elise 02/03/1984 CGE 10/05/2016 N
Anderson James N 01/23/1977 CGE 10/05/2016 A
Pinkert Kathy 05/15/1968 CGE 10/05/2016 A
Larson Michelle R 04/21/1970 NA 10/25/2016 M
Johnson Brittany 02/27/1987 CGE 10/25/2016 A
Bryant Nicole L 10/29/1973 NA 10/25/2016 A
Williams Rayshonda M 02/16/1995 CGE 10/25/2016 A
Robinson Anna 12/01/1964 CGE 10/24/2016 A
Last Revised: October 17, 2017