Monthly Additions Caregivers Placed on the Wisconsin Caregiver Misconduct Registry

Key for findings type: "A" represents abuse, "N" represents neglect, and "M" represents misappropriation. CG (Caregiver) Type = NA (Nurse Aide) OR CGE (Other Non-credentialed Caregiver).

January 1 - 31, 2017

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Gordon Angelique 07/18/1970 NA 01/09/2017 M
Gordon Angelique 07/18/1970 NA 01/09/2017 M
Riedlinger Grace N 05/26/1994 NA 01/11/2017 A
Albarran Amber N 08/12/1994 NA 01/11/2017 N
Schumann Danielle 10/14/1984 NA 01/11/2017 N
Frase Alison 11/17/1991 NA 01/11/2017 M
Eick Angela 12/01/1982 CGE 01/10/2017 A
Wright Ashley 09/03/1984 CGE 01/11/2017 A
Moldenhauer Larissa 01/12/1990 CGE 01/19/2017 M
Nielson Casady Jo 01/05/1983 CGE 01/20/2017 M
Radtke Allyssa 01/12/1996 CGE 01/20/2017 A
Maskrey Brandon 11/20/1991 CGE 01/20/2017 A
Biami Keely 11/09/1994 CGE 01/20/2017 N
Harrington (Folz) Danielle Lynn 04/06/1982 NA 01/24/2017 M
Watkins Yvonne Denise 09/27/1971 CGE 01/12/2017 M
Ohms Carissa 11/10/1991 CGE 01/10/2017 A

December 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Robins Candyce R 03/05/1994 CGE 12/01/2016 A
Swift Tiwandi L 04/24/1979 NA 12/01/2016 N
Kitchen Amanda 03/02/1984 NA 12/01/2016 N
Bryant Nicole L 10/29/1973 NA 12/04/2016 A
Herrera Cathleen A 10/02/1980 CGE 12/04/2016 M
Warichak Beth A 04/30/1979 NA 12/14/2016 N
Stoll Betsy L 03/08/1978 NA 12/21/2016 M
Adams Latrise M 01/26/1978 NA 12/15/2016 N
Jackson Tamika 09/20/1987 CGE 12/15/2016 N
Lambert Justin J 01/17/1978 CGE 12/14/2016 N
Merriweather Deandre 10/17/1995 CGE 12/14/2016 M
Sanford Davion 12/05/1996 CGE 12/14/2016 M
Smith Sierra N 12/11/1988 NA 12/14/2016 M

November 1 - 30, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Merriweather Deandre 10/17/1995 CGE 11/18/2016 M
Smith Sierra N 12/11/1988 NA 11/18/2016 M
Lambert Justin T 01/17/1978 CGE 11/18/2016 N
Sanford Davion 12/05/1996 CGE 11/18/2016 M
Adams Latrise M 01/26/1978 NA 11/19/2016 N
Jackson Tamika M 09/20/1987 CGE 11/19/2016 N

October 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Pichette Mary L 08/25/1967 NA 10/05/2016 M
Pichette Mary L 08/25/1967 NA 10/05/2016 M
Roberts Janell K 08/17/1984 NA 10/05/2016 N
Newcomb Tammy 08/09/1976 CGE 10/05/2016 A
Roethke Charles 02/07/1987 NA 10/05/2016 A
Love Elise 02/03/1984 CGE 10/05/2016 N
Anderson James N 01/23/1977 CGE 10/05/2016 A
Pinkert Kathy 05/15/1968 CGE 10/05/2016 A
Larson Michelle R 04/21/1970 NA 10/25/2016 M
Johnson Brittany 02/27/1987 CGE 10/25/2016 A
Bryant Nicole L 10/29/1973 NA 10/25/2016 A
Williams Rayshonda M 02/16/1995 A 10/25/2016 CGE
Robinson Anna 12/01/1964 CGE 10/24/2016 A

September 1 - 30, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Taylor Lugenia C 12/04/1986 NA 09/13/2016 M
Vargas Myra 07/10/1986 CGE 09/14/2016 A
Falkenrath Mark 11/01/1960 CGE 09/14/2016 A
Walten-Wentz Joan J 08/14/1956 NA 09/14/2016 M
Drew Lafaysha 04/28/1985 CGE 09/14/2016 M
Hoeppner Melissa B 07/14/1954 NA 09/14/2016 A
Foulkner Amanda 08/23/1987 NA 09/14/2016 M
Kopp Christine 04/15/1970 CGE 09/14/2016 A
Blake Anita A 07/22/1980 CGE 09/14/2016 M
Mulner Jane 09/15/1980 NA 09/14/2016 A
Canady Lisa 01/08/1967 CGE 09/14/2016 M
Feagins Bianca 02/04/1983 CGE 09/30/2016 A
Mendoza Irene 12/08/1968 CGE 09/30/2016 A

August 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Roe Beth A 02/29/1988 CGE 08/23/2016 M
Blake Lashana 07/04/1990 CGE 08/23/2016 A
Williford Teresa 08/26/1971 CGE 08/23/2016 N
McGlothian Daniela 08/09/1987 NA 08/15/2016 M

July 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Holliman Cynthia 01/05/1972 NA 07/11/2016 A
Shew Sarah 06/17/1969 NA 07/11/2016 A
Genson Sara 10/03/1982 CGE 07/11/2016 N
Brown Olenda 12/19/1965 NA 07/29/2016 M
Parker Unique M 07/23/1992 CGE 07/29/2016 A
Mackenzie Kenneth 04/13/1992 CGE 07/29/2016 A
Braxton Tamico 11/06/1975 CGE 07/29/2016 M
Brown Katrina 08/19/1988 CGE 07/29/2016 A
Scanlon Nathaniel 01/24/1995 CGE 07/29/2016 A
Kirby Taquia 02/08/1988 CGE 07/29/2016 M
Stutzman Kaylee 07/20/1993 CGE 07/29/2016 M

June 1 - 30, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Erickson Ashley D 09/01/1984 CGE 06/28/2016 M
Rose Lacey 07/01/1983 CGE 06/28/2016 N
Schuster Heather 12/15/1990 CGE 06/28/2016 N
Hamilton Denesha 02/15/1993 NA 06/28/2015 M
Gay Abbie 08/26/1989 CGE 06/28/2016 N
Love Ajoyas 02/20/1994 CGE 06/29/2016 M
Love Ajoyas 02/20/1994 CGE 06/29/2016 M
Walters Tricia 02/25/1985 CGE 06/29/2016 M
Sobrilsky Jennifer L 02/13/1979 NA 06/29/2016 M
Woods Anna 02/18/1957 CGE 06/29/2016 N
Peachy Stacy L 10/02/1980 NA 06/29/2016 A
Borchardt Dean A 05/09/1963 NA 06/29/2016 N
Wichman Sarah A 07/16/1992 CGE 06/23/2016 N

May 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Gilbert Jennifer 06/14/1985 NA 05/05/2016 M
Good Abby L 09/12/1983 NA 05/10/2016 N
Suchomel Nicholas J 03/17/1987 NA 05/10/2016 N
Peck Alicia 03/07/1986 CGE 05/10/2016 M
Patterson Melissa 12/04/1988 CGE 05/23/2016 N
Onoriebo Carolyn 09/06/1989 CGE 05/23/2016 N
Rehberg Vanessa L 01/25/1986 NA 05/31/2016 M
Favors Tenielle 05/09/1985 NA 05/31/2016 N
Grosskopf Susan E 07/29/1962 CGE 05/31/2016 M
Ladue Sharonrose 09/28/1954 NA 05/31/2016 N

April 1 - 30, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Herlache Kayla 07/20/1992 CGE 04/15/2016 M
Strohbusch Melissa 01/01/1984 CGE 04/15/2016 M
Kielbasa Megan 06/24/1987 NA 04/15/2016 A
Lyons Tammy A 12/03/1989 NA 04/18/2016 N
Archambeault Jade Marie 02/24/1997 CGE 04/18/2016 M
Kohler Marki L 10/19/1994 NA 04/18/2016 M
Johnson Kayla B 12/15/1990 NA 04/18/2016 N
Sischo Peter 11/20/1978 CGE 04/18/2016 A
Nwafor Lisa 02/28/1978 NA 04/18/2016 M
Nwafor Lisa 02/28/1978 NA 04/18/2016 M
Bowker Ailien 01/24/1992 NA 04/29/2016 N
Tappa Amber Jean 02/09/1981 CGE 04/29/2016 M
McIntyre Cheryl J 06/25/1967 NA 04/29/2016 A
Nelson Lillie 03/27/1972 CGE 04/29/2016 N

March 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Moore Virginia 09/04/1955 CGE 03/25/2016 N
Munson Kim Louise 10/24/1956 CGE 03/25/2016 M
Jascheck Karie 04/15/1976 CGE 03/25/2016 N
Schalk Amber 03/22/1987 CGE 03/28/2016 A
Borger Jessica 01/04/1986 CGE 03/30/2016 N
Schwanz Michaella 07/14/1987 CGE 03/23/2016 A
Kruger Heather 11/03/1978 CGE 03/14/2016 N
Howard Johanna 07/22/1980 NA 03/14/2016 N
Archard Heather Elena 07/23/1969 NA 03/14/2016 M
Schulz Betsy 02/02/1984 NA 03/14/2016 M
Reindl Rebecca 11/01/1991 NA 03/14/2016 M
Luebke Nikita 05/29/1986 NA 03/25/2016 M
Cottrell Lacie J. 12/31/1985 NA 03/25/2016 M
Cottrell Lacie J. 12/31/1985 NA 03/25/2016 M
Stadler Doreen 01/14/1952 NA 03/25/2016 A
Caldwell (Gillespie) Stacy E. 10/13/1968 NA 03/28/2016 N

February 1 - 29, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Gregersen Jenna 10/04/1981 CGE 02/11/2016 M
Tucker Tiffany 08/13/1984 NA 02/11/2016 N
Rahman Jana 09/04/1991 CGE 02/11/2016 M

January 1 - 31, 2016

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Craig Lindsay Lae 08/31/1982 CGE 01/20/2016 M
Kidd Tamara 06/25/1978 CGE 01/20/2016 M
Taylor Jamie 07/26/1979 NA 01/20/2016 A
Vanpay Levi Scott 09/05/1992 CGE 01/20/2016 M
Huss Linda M. 07/06/1990 NA 01/19/2016 A

December 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Linville Robin 09/12/1970 CGE 12/09/2015 N
Adenuga Michael 05/19/1993 CGE 12/09/2015 A
Goepfert Lisa 06/05/1965 NA 12/09/2015 M
Hebert Crystal L. 01/02/1970 NA 12/09/2015 M
Hibbler Jameese D. 06/11/1989 NA 12/09/2015 N
Terpstra Ashleigh 12/06/1995 CGE 12/18/2015 N
Knutson Sandi 05/16/1944 NA 12/18/2015 N
Johnson Jo 03/23/1995 NA 12/22/2015 M
Duewell Nichole M. 12/22/1980 CGE 12/21/2015 M
Stankemuth Patricia 06/01/1952 NA 12/21/2015 N
Scott Nikki 09/26/1990 CGE 12/21/2015 M
Howell Twana Janice 02/05/1978 CGE 12/21/2015 N
Albers Cory L. 07/13/1977 CGE 12/22/2015 A
Valencia Raquel 09/03/1960 CGE 12/22/2015 A
Tegge Jason 09/09/1982 CGE 12/22/2015 A
Fletcher-Davis Zatocree 01/03/1967 CGE 12/22/2015 M
Last Revised: February 1, 2017