Monthly Additions Caregivers Placed on the Wisconsin Caregiver Misconduct Registry

Key for findings type: "A" represents abuse, "N" represents neglect, and "M" represents misappropriation. CG (Caregiver) Type = NA (Nurse Aide) OR CGE (Other Non-credentialed Caregiver).

October 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Shaleen Sarah 02/21/1995 NA 10/19/2015 M
Talford Alexandra N. 03/09/1989 CGE 10/19/2015 M
Taylor Sherri 09/20/1985 NA 10/19/2015 N
Johnson Raymond 01/01/1993 CGE 10/19/2015 M
Duffy Maryrose 04/17/1977 NA 10/19/2015 A
Okaly Morris 01/07/1963 CGE 10/26/2015 M
Ronozka Heather 07/11/1976 CGE 10/26/2015 M
Alsteen-Greenwood Kristie M. 09/16/1978 NA 10/26/2015 A
Bonslater Shakila R. 05/15/1991 NA 10/26/2015 N
Feagins Bianca J. 02/04/1983 CGE 10/25/2015 A

September 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Clemons Starlisha 09/09/1983 NA 09/17/2015 M
Roque Mario M. 08/02/1990 CGE 09/17/2015 A
Walters Monica A. 11/27/1989 NA 09/17/2015 A
Young Michelle L. 10/11/1981 NA 09/17/2015 M
Bryant Josh L. 08/19/1983 CGE 09/18/2015 N
Wallace-Williams Tamara L. 10/03/1981 NA 09/18/2015 M
Wallace-Williams Tamara L. 10/03/1981 NA 09/19/2015 M
Clark Holly L. 06/08/1991 NA 09/21/2015 N
Pevehouse Christopher A. 09/15/1984 CGE 09/21/2015 A
Jariwala Nadira S. 02/02/1969 NA 09/25/2015 N
Jariwala Nadira S. 02/02/1969 NA 09/25/2015 N
Krause Bryanna 06/27/1994 NA 09/25/2015 A
Lameer Brandy 03/24/1980 CGE 09/25/2015 M

August 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Goers Jessica 11/29/1990 CGE 08/12/2015 N
Kaiser Jena M. 11/25/1989 NA 08/12/2015 N
Clancy Patricia A. 10/15/1974 NA 08/12/2015 M
Pick Kiley 12/02/1982 NA 08/13/2015 M
Lamb Joseph K. 03/21/1994 NA 08/14/2015 M
Van Ert Debbie 10/03/1964 CGE 08/14/2015 M
Dobbs Silas 11/14/1982 CGE 08/14/2015 A
Gering Jordan 01/31/1992 CGE 04/18/2015 M
Block Abby 07/20/1989 CGE 08/14/2015 M
Strong Rochelle 02/18/1988 CGE 08/14/2015 M
McCroy Kina V. 01/29/1978 NA 08/10/2015 A
Driscoll-McKusik Corrine Kelly 03/24/1972 CGE 08/21/2015 N
Couch Cami 09/13/1986 CGE 08/24/2015 N
Dent Kimberly 06/08/1985 NA 08/22/2015 M
Dent Kimberly 06/08/1985 NA 08/21/2015 M
Najda Natasha Marie 12/23/1985 NA 08/21/2015 M
Graunke Carrie K. 07/29/1977 NA 08/21/2015 N
Heideman Sonia 10/09/1972 CGE 08/24/2015 M

July 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Schabow Kimberly 04/27/1989 NA 07/01/2015 M
Beranek Rebecca 06/22/1976 CGE 07/02/2015 M
Asher Hawke 12/01/1992 CGE 07/02/2015 N
Alby Kristin 11/17/1953 CGE 07/02/2015 N
Shafer Mercadie 08/09/1994 CGE 07/02/2015 N
Abbott Lorri 10/18/1959 NA 07/02/2015 N
Moenke Amanda Dawn 09/27/1991 NA 07/03/2015 M
Decker Danyelle 04/18/1985 CGE 07/15/2015 M
Coppernoll Jeanette 09/22/1992 CGE 07/15/2015 N
Stevens Alisha R. 04/14/1990 NA 07/15/2015 M
Hart Stefen 08/13/1977 CGE 07/15/2015 M
Travis Latanga N. 06/20/1988 CGE 07/27/2015 M

June 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Schneider Dawn 07/13/1965 CGE 06/05/2015 M
Myers Kelly Kay 05/26/1967 NA 06/05/2015 M
Elsen Rebekah Leigh 01/01/1991 CGE 06/05/2015 A
Hanson Heather 05/30/1988 CGE 06/05/2015 M
Hohler Leah J 04/06/1989 CGE 06/05/2015 M
Krahn Steven D 10/23/1978 CGE 06/03/2015 M
Marohl Bernice Carol 02/27/1944 NA 06/03/2015 A
Meyers Allexys 12/05/1990 NA 06/05/2015 A
Frostman Nichole 07/25/1979 CGE 06/12/2015 N
Tyra Tony A 06/08/1989 NA 06/22/2015 M
Mack James 02/19/1986 CGE 06/22/2015 A
Cutsforth Rebecca 05/17/1982 CGE 06/22/2015 M
Ducat Sara 04/17/1988 NA 06/22/2015 M
Bundren Stephen P 05/10/1970 NA 06/22/2015 A
Komp Jennifer 05/22/1979 CGE 06/22/2015 M
Alba Erin 06/19/1982 NA 06/22/2015 M
Wikstrom Jennifer 06/29/1982 CGE 06/22/2015 M
Oler Cody 01/28/1984 CGE 06/22/2015 A
Wirkuty Grace 01/02/1998 NA 06/22/2015 M

May 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Mendez Mona Rae 09/18/1967 NA 05/08/2015 N
Anderson Rochea L. 04/28/1987 CGE 05/08/2015 M
Wegner Jeffrey 04/14/1960 NA 05/08/2015 M

April 1 - 30, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Mertens Stacy 02/20/1974 CGE 04/17/2015 M
Fulton Emily 07/10/1990 CGE 04/30/2015 N
Anderson Wendy 09/26/1977 NA 04/30/2015 M
Zittlow Stephanie L 01/28/1982 NA 04/30/2015 M
Maitland Jennifer E 06/20/1979 NA 04/30/2015 M

March 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Heinrich Amber 11/16/1964 CGE 03/09/2015 M
Smith Katie L. 12/05/1989 CGE 03/09/2015 M
Szperek Adrienne 10/31/1988 NA 03/09/2015 M
Vincent Ronald 07/13/1986 CGE 03/09/2015 M
Wood Katie 08/01/1990 CGE 03/09/2015 A
Prochaska Jessie 08/17/1981 NA 03/09/2015 M
Insteness Erin 12/05/1971 CGE 03/31/2015 M
Turner Melissa 09/18/1989 CGE 03/31/2015 N
Rhode Kenneth 09/15/1971 CGE 03/04/2015 A
Rogers Idalia 09/13/1982 CGE 03/13/2015 A
Roberts Lindsay 02/01/1983 CGE 03/19/2015 M
Noreik Margie 04/09/1987 NA 03/19/2015 M
Garrison Theodore 06/08/1944 CGE 03/20/2015 M
Garrison Jacquelin 11/07/1946 CGE 03/20/2015 M
Neal Rickeya 04/15/1992 CGE 03/24/2015 N
Kelly Sonia 12/30/1966 NA 03/31/2015 M

February 1 - 28, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Egan Peggy 08/05/1963 NA 02/20/2015 M
Zerbe Malissa 04/05/1990 CGE 02/20/2015 M
Rode Katie 05/08/1989 CGE 02/20/2015 M

January 1 - 31, 2015

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Mallory Barbara 12/04/1995 NA 01/26/2015 A
Thiele Thomas 12/11/1989 CGE 01/26/2015 N
Shilts Stefanie 07/23/1986 NA 01/26/2015 M
Benson Christine 09/21/1977 NA 01/26/2015 A
Dowe Jennifer 12/11/1973 CGE 01/26/2015 N
Diehl Aprille 11/12/1981 NA 01/26/2015 M
Denessen Krystal 04/27/1993 NA 01/26/2015 N
Brdarevic Sulejmana 10/04/1975 CGE 01/27/2015 A

December 1 - 31, 2014

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Sheffer Shelly 07/04/1970 NA 12/23/2014 M
Hymphrey Jessica Lee 01/22/1984 NA 12/23/2014 M
Kokalis Kassandra 05/02/1990 NA 12/23/2014 M
Carter Aaron 04/03/1987 NA 12/23/2014 M
Moore Ashley 07/09/1988 CBE 12/19/2014 N
Powell Candice 09/27/1993 NA 12/23/2014 M
Timreck Victoria 12/08/1953 UNK 12/19/2014 M
Strupp Leah 11/02/1989 CGE 12/19/2014 M
Coan Kirsten L 09/21/1987 OT 12/19/2014 M
Meverden Kristi Lee 05/25/1990 NA 12/23/2014 M
Chambless Larry 07/17/1946 CGE 12/19/2014 A
Thompson Michelle 08/10/1964 OT 12/19/2014 M
Zygarlicke Jessica 08/08/1977 NA 12/23/2014 M
Melka Heather 11/30/1976 CGE 12/19/2014 M
Yancey Rahaam 11/28/1973 NA 12/23/2014 A
Plavec Samantha 03/22/1993 CGE 12/19/2014 M
Diercks Brent 01/06/1972 NA 12/23/2014 A
Bargenquast Amy 03/11/1989 CGE 12/19/2014 M
Cooper Tiarra F 06/21/1987 NA 12/23/2014 M
Williams Joshua 09/05/1984 CGE 12/19/2014 M
Jackson Sha Ronn L 09/16/1980 NA 12/23/2014 M
Schoenoff Allison 03/19/1990 CGE 12/23/2014 N
Perry Jeanine 06/19/1979 CGE 12/23/2014 M
Marg Brittany S 01/30/1991 NA 12/23/2014 N
Roberts Jessica 06/25/1985 CGE 12/19/2014 M
Kortas Sharon 05/07/1961 NA 12/19/2014 M
Nelson Marissa M 11/22/1993 CGE 12/19/2014 A

November 1 - 30, 2014

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Justice Cynthia 06/18/1965 NA 11/05/2014 A
Doup Alicia 06/21/1973 CGE 11/12/2014 M

October 1 - 30, 2014

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Brandshaw Lynnette M 12/03/1963 NA 10/02/2014 N
Williams Karen 11/08/1970 NA 10/02/2014 MIS
Calvin Carmencia 11/06/1963 NA 10/02/2014 MIS
Rozelle Erika 08/28/1977 NA 10/02/2014 MIS
Lever Kayla 05/31/1991 NA 10/02/2014 N
Matzke Matthew R 01/28/1991 NA 10/02/2014 MIS
Josephson Josehphine 04/30/1979 NA 10/09/2014 N
Collins Errol 03/13/1992 NA 10/10/2014 MIS
Vance David 01/04/1953 CGE 10/10/2014 A
Wadzinski Rachelle M 02/03/1975 PCW 10/11/2014 A
Miroch Amanda 10/11/1990 CGE 10/11/2014 MIS
Rozinski Annie 11/26/1991 CGE 10/17/2014 MIS
Forgette Courtney 08/26/1991 NA 10/17/2014 MIS
Tank Holly 01/23/1979 NA 10/17/2014 N
Seth Nicole L 03/04/1982 CGE 10/17/2014 MIS
Powell Tricia 11/23/1986 CGE 10/17/2014 MIS
Allen Teri 01/15/1962 PCW 10/23/2014 N
Delasky Lacy 07/09/1984 CGE 10/23/2014 A
Hendricks Joshua 01/25/1989 CGE 10/23/2014 A
Raynier Elaine 06/21/1955 NA 10/23/2014 MIS
Beatenbaugh Kathryn 05/29/1990 CGE 10/23/2014 MIS
Vanderhoef Kyle 11/30/1990 CGE 10/24/2014 A
Thompson Sheila Renay 03/28/1970 CGE 10/24/2014 MIS
Times-Rainwater Chenon 01/05/1979 CGE 10/24/2014 MIS
Kimpel Mathew R 10/24/1982 CGE 10/30/2014 MIS
Entze Tania 10/09/1975 NA 10/30/2014 MIS
Norville Dana 03/31/1944 NA 10/03/2014 N
Thomas Beulah 09/16/1955 CGE 10/22/2014 A

September 1 - 30, 2014

LAST NAME FIRST NAME BIRTH DATE CG TYPE FINDING DATE FINDING TYPE
Newlun Ginger 02/07/1962 NA 09/29/2014 A
Eichorst Jessica 04/06/1993 CGE 09/05/2014 M
Solis Martha G 12/22/1981 CGE 09/07/2014 A
Schillinger Brandon 03/21/1989 CGE 09/10/2014 A
Dameron-Donald Martina 11/18/1992 NA 09/14/2014 M
Bruhn Chelsey 04/17/1989 NA 09/18/2014 M
Maedke Pamela 10/04/1984 NA 09/18/2014 M
Wilson Jamie 11/14/1988 CGE 09/18/2014 M
Nyhus Jamie 02/02/1977 NA 09/18/2014 M
Taylor Sophia 03/23/1981 NA 09/20/2014 M
Patton Kelly 12/16/1983 CGE 09/20/2014 M
Harper (Robinson) Lois 12/08/1953 NA 09/21/2014 M
Miller Shelly 06/28/1979 NA 09/25/2014 M
Canfield Nicolle 01/03/1991 CGE 09/25/2014 M
Zazueta Corina 07/11/1962 NA 09/27/2014 M
Last Revised: November 20, 2015